Oferta

Dla firm

Specjalizujemy się w tworzeniu i prowadzeniu programów rozwoju pracowników i zespołów w ramach struktury firmy - od diagnozy potencjału i kompetencji, przez coaching lub szkolenia, wdrożenie systemu aż po ewaluację projektu.

REKRUTACJA
ZARZĄDZANIE KADRAMI
ACTION LEARNING
AUDYT
SZKOLENIA I WARSZTATY


Dla klientów
indywidualnych


Specjalizujemy się w tworzeniu i prowadzeniu programów rozwoju pracowników i zespołów w ramach struktury firmy - od diagnozy potencjału i kompetencji, przez coaching lub szkolenia, wdrożenie systemu aż po ewaluację projektu.

COACHING
BADANIE ZASOBÓW
COACHING TRENINGI PERSONEL20/06/2018
O firmie

K.O.T.P. działa nieprzerwanie od 2001 roku. Z założenia nigdy nie będzie korporacją z wieloma oddziałami i działem sprzedaży. Inwestujemy bowiem w indywidualne relacje z Klientami, które pozwalają na lepsze rozumienie jego potrzeb. Strategia rozwoju, jaką przyjęliśmy to polecenia klientów – ona bowiem najlepiej weryfikuje jakość usługi. A jakość, zaufanie i długoterminowe relacje z klientami są celem i misją.

Historia

Firma nastawiona była "od zawsze" na człowieka. Specjalizacja w kierunku projektów doradztwa personalnego jest tylko jednym z obszarów zainteresowań tworzących ją osób. Człowiek jest bardzo wielowymiarowy. Potrafi być jednocześnie racjonalny i emocjonalny, wysoce otwarty na świat i bardzo zamknięty w swoich przekonaniach, dążyć do sukcesu ale równocześnie przeszkadzać w sobie w jego osiągnięciu. Im szersza jest nasza refleksja i rozumienie, tego co nim kieruje tym bardziej funkcjonalne są realizowane przez nas projekty.

O firmie

K.O.T.P. działa nieprzerwanie od 2001 roku. Z założenia nigdy nie będzie korporacją z wieloma oddziałami i działem sprzedaży. Inwestujemy bowiem w indywidualne relacje z Klientami, które pozwalają na lepsze rozumienie jego potrzeb. Strategia rozwoju, jaką przyjęliśmy to polecenia klientów – ona bowiem najlepiej weryfikuje jakość usługi. A jakość, zaufanie i długoterminowe relacje z klientami są celem i misją.

Firma stworzona przez psychologów nastawiona była od początku na człowieka i rozwiązywanie problemów, jakie pojawiają się w relacji na linii pracownik - firma. Pierwsze projekty związane były z problematyką przeciążenia stresem. Szczególnie tym związanym z zarządzaniem personelem – motywowaniem i egzekwowaniem wykonania zadań. Oferta ewoluowała w kierunku kompleksowych projektów konsultingowych, ułatwiających tworzenie funkcjonalnych systemów rozwoju kadr, dzięki którym możliwy jest jak najpełniejszy rozwój jednostek i zespołów w ramach organizacji. Projektowane systemy zawsze oparte są o przekonanie, że ludzie to największe bogactwo firmy.Firma to organizm – tworzą go ludzie, ich indywidualne zadnia i relacje. Jednak tylko współdziałanie, rzeczywista orientacja na wspólny cel umożliwia mu dobre funkcjonowanie. Dlatego - naszym zdaniem - warto dbać by wyzwania stawiane przed pracownikami maksymalnie umożliwiały im realizację osobistych pasji, potencjału i priorytetów. Ważne by poznać pracowników i być z nimi w dialogu. Zarówno organizacje jak i ludzie rozwijają się ciągle, ich obszar działania się zmienia, pojawiają się nowe potrzeby i cele. Dlatego ten dialog nigdy nie powinien się kończyć.

Specjalizujemy się w tworzeniu i prowadzeniu programów rozwoju pracowników i zespołów w ramach struktury firmy - od diagnozy potencjału i kompetencji, przez coaching lub szkolenia, wdrożenie systemu aż po ewaluację projektu. Korzystając z uznanych narzędzi HR kreujemy autorskie systemy, dopasowane "na miarę" do potrzeb każdego Klienta.

Pracując z pracownikami firm prowadzimy szczegółową ocenę potencjału intelektualnego, emocjonalnego, predyspozycji i zdolności oraz wspieramy ich w stworzeniu optymalnego planu rozwoju spójnego z celami firmy.

W sposobie myślenia o człowieku w organizacji i o firmie jako systemie nie zamykamy się w powierzchniowych koncepcjach psychologicznych koncentrujących się głównie na tym, co świadome. Staramy się integrować współczesne koncepcje HR z tradycyjnymi koncepcjami psychologii głębi, wykraczającymi poza opisywanie człowieka z perspektywy świadomości oraz ujęcia "tu i teraz". Pozwala to widzieć procesy zachodzące w firmie w możliwe najszerszym, historycznym kontekście.
logo